home about vision projects media donations contact

back to Projects


Proiectele realizate în anul 2008:

Cresterea si educarea unui numar de 21 de copii ce provin din medii dezavantajate, in sistem rezidenţial. In acest an, Asociaţia a realizat un numǎr de 6 reintegrǎri reuşite în familiile naturale ale copiilor. 

Official opening of Shalom House in care sunt ocrotiti 12 din cei 21 de copii, un asezamant  modern realizat in conformitate cu noile reglementari legislative şi standardele specifice ocrotirii copiilor în sistem rezidenţial.

Holiday clubs for Oaza kids and friends  – desfasurate pe perioada vacantelor cu participarea exclusiva a voluntarilor straini;

Excursii la obiective turistice si istorice pentru copiii asistati si pentru alti copii din familii cu risc ridicat de vulnerabilitate;

Proiect realizat impreunǎ cu Centrul Cultural Judeţean Arad şi alte fundaţii din Arad: Proiectul “Prieteni, deşi Diferiti” şi-a propus sǎ experimenteze şi sǎ demonstreze cǎ tinerii, deşi diferiţi din punct de vedere social şi/sau etnic, se pot accepta şi înţelege, pot acţiona în comun, şi pot deveni prieteni. Proiectul şi-a propuns sǎ promoveze Cunosterea, Armonia, Înţelegerea  şi Acceptarea Culturalǎ între tinerii de diferite etnii (romana, maghiara, rroma sau engleza) şi diferite statute sociale  in cadrul unei tabere de 6 zile la Moneasa, in perioada 28 Iulie- 3 August 2008. Grupul ţintǎ ales este format din tineri cu vârste cuprinse între 14- 35 ani. Practic, au fost selectaţi 40 de tineri, de cǎtre organizaţiile partenere în proiect, dintre care 10 sunt tineri ocrotiţi  de Asociaţia Oaza, 10 tineri de etnie maghiarǎ, 10 tineri de etnie rromǎ, 10 tineri etnici englezi.

Periodic meetings with homeless comunity din zona gǎrii şi din alte zone unde acestea îşi cautǎ adǎpost în vederea ajutorǎrii acestora prin consiliere şi îndumare, spijin medical şi material în limita posibilităţilor şi în colaborare cu alte fundaţii care au in vedere aceleaşi obiective.

Begining of the project called „A chance  for each person”  in care se reintegreazǎ copiii asistaţi atât prin intermediul personalului angajat specializat în vederea consilierii şi indrumǎrii cât şi prin acordarea unor ajutoare financiare şi materiale  pentru întreaga familie.  

Participarea la cursuri de calificare şi perfecţionare – Asociaţia a venit în întâmpinarea angajaţilor în vederea realizǎrii instruirii lor corespunzǎtoare. In acest sens au fost invitate echipe de specialişti din strǎinatate pentru a inspira şi educa personalul angajat şi voluntar sǎ lucreze mai eficient cu copiii asistaţ.

Acordarea de servicii de zi în cadrul Clubului „Noi şi Copiii noştri”,  constând din consiliere , îndrumare şi activitǎţi practice pentru pǎrinţi cu copii cu vârste pânǎ în 3 ani într-un sistem de „play group”.

„Clubul copiilor din Bujac” – un proiect început în toamna anului 2007 şi cu continuitate în 2008 şi care are în vedere activitǎţi recreative pentru toţi elevii cartierului . Aceste activitǎţi sunt : cerc de învǎţarea limbii engleze, cerc de iniţiere în informaticǎ, cerc de muzicǎ, cerc de îndemânare, cerc de arte (desen , picturǎ, teatru şi marionete).


Oaza 2008 projects :

- Official opening of Shalom House (May 2008) – an excellent home for 12 children.

   

- Holiday clubs – during summer months, foreign volunteers come to us with new and fun ideeas for the children and their friends;

- Day trips – children enjoy days out visiting hystorichal places (the ruins in Siria and Soimos are on top of childrens lists).

- „We are friends although we are different” a summer project in collaboration with Arad County Cultural Centre another charity and local School. It brought together young people of different ethnic groups to work together and learn to share their own particularities. The project ended with a camp in a town called Moneasa.   

- „A chance  for each ”  -- a project where by Oaza offeres suport to the families in which children are reintegrated upon their request.

- Flying seagul weekend We made an unusual partnership in September  with representatives of Flying Seagul Foundation, from Great Britain. I have never seen people with more enthusiasm and dedication for childrens entertainment work . Over the weekend they performed circus type activities, dressed in funny clothes and accompanied by loud music, before around 80 children in our neighbourhood, even gatherring a large number of the parents who enjoyed it as much as their children. We look forward to working with them again.

 - Participation to NGO’s Fare in Arad

Oaza participated to the NGO’s Fare just outside of Arad city hall on a very rainy day along side 30 other NGO’s.

We displayed the children art work and informed people of Arad of what we stand for. Local and national television stations were present and interviewed Laura. 

 

For The Protection Of Street Children